seven

7BEAUFORT is op zoek naar een locatiemanager vaccinatieproces in regio Rijnmond (minimaal 32 uur)

Als Locatiemanager ben je ervoor verantwoordelijk dat de vaccinatielocaties efficiënt werken en aan de gevraagde capaciteit voldoen conform de landelijke richtlijnen, protocollen en werkinstructies.

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door een corona-crisis die de wereld in zijn greep houdt. In Nederland is besloten om in een (gedeeltelijke) lockdown te gaan. Maatregelen als anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes in openbare ruimten, sluiting horeca, verbod op evenementen en zo veel mogelijk thuiswerken, vormen het leven van het land en haar inwoners. 
 
Voor de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de bestrijding van Covid-19 vormgegeven en uitgevoerd door het tijdelijke Programma Corona van de GGD en GHOR, onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is in zeer korte tijd een grote organisatie geworden waarin teststraten, bron- en contactonderzoek, uitbraakbestrijding, beleid en regie samen komen. De beschikbaarheid van een vaccin is een doorbraak in de bestrijding van Covid-19. De GGD Rotterdam-Rijnmond zal binnen de regio een aantal priklocaties inrichten waar in 2021 gestart zal worden met de grootschalige vaccinatiecampagne. Om deze reden worden er locatiemanagers geworven die de uitvoering van het vaccinatieprogramma op locatie in goede banen kunnen leiden. 
 
Als locatiemanager coördineer je de Covid-19 vaccinatiecampagne voor de regio Rotterdam-Rijnmond op één van de toegewezen vaccinatielocaties.
 

Je zorgt ervoor dat: 

Je beschikt over de volgende competenties;

Eisen

Wensen

De afdeling

De locatiemanager vaccinatieproces Covid-19 valt binnen het Programma Corona GGD & GHOR onder het team Vaccinatieproces. Dit team vormt samen met het team Testlocaties, team Bron en Contactonderzoek en team Administratieve Afsprakenlijn het onderdeel Publieksactiviteiten Corona (PAC).

De organisatie

Tijdelijk Programma Corona GGD & GHOR Rotterdam-Rijnmond voert de (extra) taken uit op het gebied van bestrijding van de Covid-19 pandemie. De directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt het programma aan, dat organisatorisch ingebed is in de gemeente Rotterdam. Binnen deelproject DOZA werken artsen, verpleegkundigen, projectleiders en adviseurs met de focus op kwetsbare doelgroepen aan uitbraakbestrijding en zorgcontinuïteit. Dit wordt uitgevoerd voor de 15 gemeenten in het en met diverse partners binnen de witte kolom (aanbieders van acute- en niet-acute zorg) en in de bredere context van de veiligheidsregio.7BEAUFORT zoekt voor haar opdrachtgever in het midden van het land een medior (online) event/projectmanager

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

WIE BEN JE?

WELKE SKILLS NEEM JE MEE?

Voor onze opdrachtgever, een advocatenkantoor, zijn wij op zoek naar een Hoofd Marketing, Communicatie & Business Development.

Doel van de functie
Ontwikkelen en realiseren van beleid op het gebied van Marketing & Communications en Business. Development in lijn met het kantoorbeleid. Alsmede ontwikkelen en optimaliseren van de marketing,
communicatie en commerciële (BD) functie in zijn geheel. De focus ligt op het servicen van de fee earners bij het uitbouwen van de business development activiteiten. Rapporteert aan de bestuurder met de portefeuille MCBD.

Resultaatgebieden
1 Algemeen
Ontwikkelen en mede implementeren van het beleid vanuit het eigen aandachtsgebied en als lid van het managementteam, in afstemming met de andere stafhoofden en de RvB, teneinde bij te dragen aan de realisatie van de kantoordoelstellingen.
Activiteiten
• Volgen van ontwikkelingen in de markt en op het eigen vakgebied
• Leveren van input en bijdragen in het stafhoofdenoverleg
• Verzorgen van managementrapportages richting het bestuur en de interne klantgroep (o.m. praktijkgroepen, cliënt teams en sector teams)
2 Marketing, Communicatie en Bussines Development beleid
Ontwikkelen van marketing, communicatie en Business development beleid binnen het beleid van kantoor, en na goedkeuring door het bestuur zorgdragen voor de realisatie ervan, met als doel richting te geven aan de activiteiten van de afdeling en te ondersteunen met een op de kantoorstrategie afgestemd plan.
Activiteiten
• Vertalen van kantoorbeleid in een strategie op het gebied van MCBD
• Doorvoeren en bewaken van het planningsproces voor de afdeling en de interne klantgroepen
• Voeren van gesprekken met marktgroepen (ondernemingen, Overheid, Zorg en Onderwijs) en andere interne klantgroepen over gewenste ondersteuning
• Vragen van input aan de afdeling
• Ontwikkelen, afstemmen en bewaken van afdelingsbudget
• Jaarlijks opstellen van een afdelingsplan inclusief begroting
3 Communicatie & PR
Zorgdragen voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van beleid op het gebied van Communicatie & PR, in lijn met de kantoordoelstellingen en het marketing- en communicatiebeleid, gericht op het versterken van de naamsbekendheid, de positionering en het imago in de markt.
Afgelopen drie jaar zijn op dit onderdeel flinke stappen gemaakt.
Activiteiten
• Zorgdragen voor de formulering en realisatie van doelstellingen op het gebied van Communicatie & PR
• Monitoren van voortgang en input geven op Communicatie & PR
• Aansturen van corporate- en afdelingsprojecten
4 Marketing & Business Development
Ontwikkelen van beleid op het gebied van Marketing & Business Development. Het zorgdragen voor de realisatie ervan, rekening houdend met de wensen van de interne klantgroepen en in lijn met de kantoordoelstellingen, gericht op het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een optimaal commercieel resultaat. Nadruk ligt komende jaren op dit onderdeel.
Activiteiten
• Dagelijks aansturen van het Marketing & Business Development team
• Zorgdragen voor de formulering en realisatie van doelstellingen op gebied van Marketing & BD
• Bijdragen, in samenwerking met de Marketing Adviseurs, aan de ontwikkeling en implementatie van Marketing & BD-plannen binnen de praktijkgroepen.
• Stimuleren en coachen van klant/marktgericht handelen binnen de marktgroepen en secties.
• Zorgdragen voor de ondersteuning van commerciële activiteiten
• Adviseren, informeren en ondersteunen van de interne klantgroepen op het gebied van marketing en business development gerelateerde issues
• Ondersteunen bij Proposal trajecten
• Voeren van Klanttevredenheidsgesprekken
• Submissions
5 CRM/Relatiebeheer
Uitzetten van beleidslijnen voor CRM/Relatiebeheer en zorgdragen voor het verzamelen, bewerken en invoeren van relatiebeheergegevens, ten behoeve van marketing en communicatie activiteiten, met als doel een up-to-date relatiedatabase en een effectieve toepassing daarvan voor commerciële doeleinden.
Activiteiten
• Ontwikkelen en implementeren van beleidslijnen voor CRM
• Zorgdragen voor het onderhouden van het relatiebestand
• Zorgdragen voor het verstrekken van gegevens, rekening houdend met de wensen van de gebruiker
6 Marketing Research
Zorgdragen voor het initiëren en laten verrichten van marktonderzoeken in lijn met de kantoordoelstellingen en binnen het gegeven budget, zodanig dat er inzicht bestaat in de markt(ontwikkelingen) en de positie van kantoor daarin en beslissingen kunnen worden gebaseerd op juiste en volledige informatie.
Activiteiten
• (Verder) ontwikkelen van de Marketing Research-functie binnen kantoor in samenwerking met andere relevante stafafdelingen
7 Leidinggeven
Zorgdragen voor een optimale inrichting en aansturing van de afdeling. en een, zowel in kwalitatief en kwantitatief opzicht, adequate bemensing binnen het vastgestelde budget, zodat de huidige en toekomstige doelstellingen van de afdeling kunnen worden gerealiseerd. Coachende en verbindende rol om de verdere professionele ontwikkeling van het team en de Adviseurs te ondersteunen.
Activiteiten
• Inrichten en aansturen van de teams en de back-office processen
• Voeren van selectiegesprekken
• Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
• Motiveren, faciliteren en coachen van de eigen medewerkers
• Fungeren als aanspreekpunt voor de afdelingKwantitatieve gegevens 2020
• Budget: € (out-of-pocket) ca k700
• Aantal direct rapporterende: 6
Functie-eisen
• HBO/WO werk- en denkniveau (Marketing en/of Bedrijfskunde)
• Minimaal 5-10 jaar werkervaring in vergelijkbare marketing, communicatie en business development functie, waarvan minimaal 3 jaar in een leidinggevende positie
• Ervaring in zakelijke/professionele dienstverlening is een must, advocatuur een pre.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Voor onze opdrachtgever, advocatenkantoor, zijn wij op zoek naar een Marketing Communicatie professional ter vervanging van een zwangerschapsverlof voor de periode december 2020 tm april 2021.

7 mei jl.  heeft het Eventplatform, bestaand uit prominente brancheverenigingen uit de evenementenbranche* een protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen binnen de 1,5 meter samenleving aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aangeboden. De branche pleit ervoor om – net als in Duitsland – een onderscheid te maken tussen evenementen en de zakelijke markt, zoals beurzen en congressen.

De evenementenbranche genereerde in 2019 een omzet van € 7,4 miljard met circa 100.000 medewerkers, waarbij onderzoek aantoont dat de branche een spin-off omzet levert van enkele miljarden euro’s per jaar naar veel andere branches zoals hotels, horeca, de toeristische sector en transportsector. Sinds de uitbraak van Covid-19 is de evenementenbranche echter tot stilstand gekomen. De meeste (grote) beurzen, congressen en corporate events zijn uitgesteld en verplaatst naar 2021. Zicht op het precieze moment van herstel is nog onzeker. Het lijkt er op dat de evenementenbranche als een van de laatste sectoren zal herstellen.

In de afgelopen weken heeft de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten haar toegevoegde waarde laten zien in de bestrijding van Covid-19. Diverse spelers hebben direct hun middelen en kennis ter beschikking gesteld om in korte tijd beurzen en evenementenhallen om te bouwen tot noodhospitalen. Ziekenhuizen en sporthallen zijn door standbouwers voorzien van tijdelijke triage ruimtes, diverse spelers in de markt hebben zich gericht op het vervaardigen van beschermingsmiddelen voor zowel de retail als de zorg. CLC-VECTA heeft daarnaast de site www.wijhelpengraag.nu gelanceerd om hulpvragen waarbij de branche kan helpen te koppelen aan leden. Met het gepresenteerde protocol wil de branche voor (zakelijke) bijeenkomsten onderstrepen dat ook zij, naast de genoemde noodmaatregelen in de bestrijding van Covid-19, haar verantwoordelijkheid wil nemen in het veilig en verantwoord opstarten van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving en zo ook de economische, toegevoegde waarde voor Nederland op een verantwoorde manier kan leveren. Op deze manier kan er weer op bescheiden wijze worden opgestart, als opmaat naar een volgende fase, in de hoop op enig moment weer volwaardige bijeenkomsten te kunnen organiseren, zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid, die nu onontbeerlijk is.

Het protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol.

Het fundament van dit protocol wordt gevormd door de geldende (algemene) adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld. Het protocol is zo vormgegeven dat het realiseren van de 1,5 meter afstand (door het limiteren van het aantal bezoekers binnen de RIVM richtlijnen), het veilige op- en afbouwen en een veilig bezoek (inclusief looproutes, hygiëne en het veilig bereiden en uitgeven van eten en drinken) zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden voor álle betrokkenen. Toezichthouders zullen tijdens deze bijeenkomsten ingezet worden voor het handhaven van de richtlijnen.

Het protocol is raadpleegbaar via www.eventplatform.nl. Daarbij is tevens een toolbox beschikbaar met handreikingen, flyers en tips & tricks voor het succesvol implementeren van de in dit protocol genoemde maatregelen.

Het Eventplatform, opstellers van het protocol, zetten in op korte termijn met enkele ondernemers een gesprek met Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) te hebben om het protocol verder toe te lichten.

* Dit protocol is een initiatief van EventPlatform, sinds 1999 het overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLCVECTA, Dutch Venue Association, Genootschap voor Eventmanagers, G14 IDEA, Meeting Professionals International (MPI) en Platform Cultuur Locaties (PCL) en veilignaardevakbeurs.nl. Het protocol is ontwikkeld in samenwerking met leden van de verenigingen en met instemming van werknemersorganisaties in de Tentoonstellingsbranche: FNV en CNV Vakmensen De aanbiedingsbrief van het protocol voor de Staatssecretaris is namens genoemde partijen ondertekend door CLC VECTA en IDEA.

Onze opdrachtgever zoekt per direct een Senior Event / Projectmanager. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor meerdere projecten. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor klanten. Samen met jouw projectteam zorg je ervoor dat doelstellingen worden behaald.

Functie-inhoud:

In deze functie ben jij eindverantwoordelijk voor diverse projecten. Wat houdt dat in? Jij bent verantwoordelijk voor het gehele projectproces, van A tot Z. Jij zorgt dat alles soepel verloopt en je zorgt voor goede eindresultaten, zowel inhoudelijk als financieel. In deze functie heb jij veel contact met de opdrachtgever van een project, over inhoudelijke en operationele zaken. Je bent dan ook heel goed in staat om zakelijke contacten met opdrachtgevers te onderhouden. Daarnaast bewaak je de kwaliteit, planning en begroting van een project. Tevens zie jij kansen voor up-selling en je probeert projecten terugkerend te maken. Je werkt nauw samen met jouw projectteam, dat jij aanstuurt en begeleidt. Met jouw team voer je ook functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Jij:

Wij vragen:

Onze opdrachtgever biedt:

Heb je interesse in deze vacature en sluit je profiel aan, stuur dan je cv voorzien van foto naar info@7beaufort.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met 7BEAUFORT (020)3456875.

Als Marketing & Communicatie Professional werk je in een klein team van specialisten. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het marketing- en communicatiebeleid. Je maakt je onze opdrachtgevers strategie eigen en neemt je verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van de strategie.

Taken & Verantwoordelijkheden…

Heb jij…

Onze opdrachtgever biedt…

Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is informeel en er hangt een open sfeer. Je komt te werken in een professioneel team bij een ambitieuze organisatie met een ruime mate van eigen verantwoordelijkheid! Er zijn mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en persoonlijke groei. Ieder teamlid is daarmee gelijkwaardig, hetgeen tevens kenmerkend is voor de sfeer.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature en sluit je profiel aan, stuur dan je cv voorzien van foto naar info@7beaufort.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met 7BEAUFORT (020)3456875.

Je loopt stage bij Events & Communications. Het team maakt deel uit van Global Communications and Marketing en is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en conferenties, zowel binnen de markten van Euronext (Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs) als op andere locaties. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het presenteren en behouden van een positief publiek imago van het bedrijf als geheel.

Het type evenementen dat door het team wordt geleverd varieert van gongceremonies om een ​​marktnotering te vieren tot grote conferenties en workshops. Als stagiair(e) Events & Communications lever je een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de dagelijkse gongceremonies. Vanaf het eerste contact met de klant tot het moment dat ze op het podium staan ​​om de gong te raken.

Jouw taken:

Dit ben jij:

Wie is onze opdrachtgever?

Euronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone, bestaande uit België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal en de UK. Met 1.300 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor een beurswaarde van € 3900 miljard per eind september 2018. Het is een ongeëvenaarde markt op het gebied van blue chips met 24 ondernemingen in de Morningstar® Eurozone 50 Index℠ en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext exploiteert gereguleerde en transparante effecten- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext Growth™ en Euronext Access™.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv voorzien van foto naar info@7beaufort.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met 7Beaufort (020)3456875.

(This vacancy is not suitable for self-employed professionals)

Our client is looking to hire a temporary events and training support to take over part of the responsibilities of the events manager during her maternity leave (up to March) followed by the maternity leave of the training manager, up to September. The role / contract will be based on a (approx.) 9-month period from 13 January 2020 to approx. end of September 2020.

About our client

The organisation is supported by an office team in Amsterdam and Brussels. The team in Amsterdam comprises 32 people. There is a strong sense of team motivation, collaboration and excitement.

Job description:

The role will among others include the management of the registration of the Annual Conference, other events and training programmes as well as the management of the hotel and other logistics. Furthermore, the role includes the communication with the venues and different suppliers for the events. You will be reporting to the Events Manager and Director of Events and Education and together with the events team you will be working in close co-operation with the other directors, the eLearning and Development Associate as well as the Marcomms department to ensure all activity fits within the team and overall strategy.  

You will be partly responsible for the project management of all scheduled events and classroom training courses to ensure smooth organization for the first half of the year as well as for the planning of the second half of the year.

Responsibilities:

Role in the Team

The Events and Training Support reports directly to the Director of Events and Education. Daily supervision and guidance will be the role of the Events Manager. Weekly meetings with the Events Manager and Director to discuss day to day business and details about the various projects. When necessary there will be daily communication about ongoing projects. The Events and Training Support will work closely with the eLearning and Development Associate as well as with the Events Manager.

Profile Essentials

Personal Attributes

Terms

Contact Details

Send cover letter and CV (incl. profile picture) indicating your motivation, suitability, skills and experience relevant to this role to 7BEAUFORT, info@7beaufort.nl. Or contact us on +31 (0)20 3456875 for more information.

Voor onze opdrachtgever, een evenementenbureau in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een medior Projectmanager Events met minimaal 3 jaar eventbureau ervaring.

Ben jij klaar om verder te groeien? Ben jij een gedreven professional die het belang voor de opdrachtgever goed begrijpt en die de impact van events in een bredere marketing- communicatiestrategie kan plaatsen. Een aanpakker die samen met het team en in opdracht van A-merken mooie, creatieve en vooral waardevolle live ervaringen wil creëren? Dan is onze opdrachtgever wellicht op zoek naar jou!

Jouw profiel:

Deze functie is beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature en sluit je profiel aan, stuur dan je cv voorzien van foto naar info@7beaufort.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met 7BEAUFORT (020)3456875.